Zespół charytatywny

Kamera online

Kamera online

Liturgia dnia

Zobacz teksty czytań

Msze św.

W niedziele i uroczystości:
7.30; 9.30; 11.30; 16.30

W święta zniesione:
7.00; 16.30; 18.00

Dni powszednie:
7.00; 17.00
Strona główna Parafia Historia

Historia parafii

Drukuj

Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej wywodzi się z parafii p.w. Znalezienia św. Krzyża w Skoczowie.

Wiosną, 13 kwietnia 1991 r. ks. proboszcz Michał Matejczyk zainaugurował budowę kaplicy na osiedlu Górny Bór, według projektu Krzysztofa Seemanna.

Pierwsza Msza św. została odprawiona w Boże Ciało przed murami kaplicy, gdzie znajdował posię główny ołtarz (następne były na ul.: Łęgowej, Podkępie, ostatni przy kościele Znalezienia św. Krzyża).

Wieczorem (5 października 1991 roku) z kościoła p.w. Znalezienia św. Krzyża w procesji przy zapalonych świecach przeniesiono do nowej kaplicy na osiedlu Górny Bór obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany przez Helenę Kocur.

Tabernakulum wykonał p. Józef Heczko z Harbutowic. Monstrancję, kielich ofiarowała parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, 7 października 1991 r., Ordynariusz diecezji katowickiej ks. bp Damian Zimoń poświęcił nową świątynię.

Dekretem ks. bpa Ordynariusza Damiana Zimonia z dniem 9 listopada 1991 r. nastąpił podział parafii – ustanowienie nowej parafii przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w której administratorem został ks. Jan Piontek.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA PARAFII:

Rok 1992

Ojciec Tarsycjusz - franciszkanin z Górek Wielkich poświęcił nowe stacje drogi krzyżowej. Stacje te i krzyż w prezbiterium wykonał p. Jan Bojko z Jaworzynki. Poświęcenie miało miejsce 12 czerwca.

Rok 1993

5 czerwca - pierwsze parafialne misje św., które poprowadził ks. Józef Grzyb ze Zgromadzenia Księży Salezjanów.

W drugiej połowie roku zostały wykonane nowe ławki do kaplicy. Wykonali je pan Alojzy i jego syn Bogusław Gruszka z Ochab.

5 października - ks. bp Tadeusz Rakoczy poświęcił figurę Matki Bożej Różańcowej. Figura jest darem o. Franciszka Jaworskiego - marianina, pracującego w Fatimie, a pochodzącego z Jaworza.

Pod koniec roku został zakupiony obraz Miłosierdzia Bożego.

Parafia została erygowana - 7 października 1993 r.

Rok 1994

W październiku poszedł do Seminarium Duchownego w Krakowie nasz parafianin Piotr Kroczek.

Rok 1995

5. 05 - odbył się pierwszy festyn parafialny.

8. 10 - z okazji odpustu odbyła się wieczerza czyli na duchowa wspólnota z Bogiem oparta na doświadczeniach św. Jana Ewangelisty, a którą poprowadziła młodzież z Lublina.

Rok 1996

26. 05 - odbył się drugi festyn parafialny

13. 10 (uroczystość odpustowa) - odbył się wieczór pantomimy i muzyki, w czasie którego wystąpił parafialny zespół pantomimy i zespół New Life Music.

Na przełomie listopada i grudnia 1996 roku odbył się pierwszy Kurs Filip, który poprowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji z Kielc. Owocem tego Kursu było zawiązanie się grupy modlitewnej.

Po dwóch latach formacji powstała wspólnoty SNE Bogurodzicy, która do dziś w każdy wtorek o 19.00 gromadzi się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym.

Rok 1997

26 marca 1997 r. - rozpoczęła się budowa probostwa z salkami. Projekt probostwa opracował architekt - p. Ludwik Herok. Nadzór nad budową pełnił p. Roman Rogowski. Głównym wykonawcą był murarz - p. Andrzej Hatlas.

Od 4 - 6 kwietnia 1997 roku odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził przez ks. bpa Janusz Zimniak.

18. 05 - odbył się trzeci festyn

12. 10 - w uroczystość odpustową odbył się wieczór pantomimy i muzyki w ramach, którego wystąpiła parafialna grupa pantomimy i szczeciński zespół muzyczny Deus Meus, w którym zaśpiewał Mieczysław Szcześniak.

Rok 1998

24-26. 04 odbył się pierwszy samodzielnie przeprowadzony przez SNE naszej parafii kurs ewangelizacyjny.

31. 05 - odbył się czwarty festyn parafialny

Od 25 - 28 czerwca odbyły się rekolekcje przed peregrynacją obrazu jasnogórskiego. Zakończenie nastąpiło w dniu peregrynacji. Poprowadził je o. Dobrosław, franciszkanin. Zakończenie peregrynacji - 29 czerwca.

11. 10 - z okazji odpustu odbył się wieczór pantomimy i muzyki z udziałem Ireneusza Krosnego i zespołu muzycznego „Manitou”.

Rok 1999

23. 05 - odbył się piąty festyn parafialny

10. 10 - w dzień odpustu parafialnego odbył się wieczór pantomimy i muzyki z udziałem mima Krzysztofa Najdowskiego oraz zespołu Univers.

Rok 2000

11. 06 - odbył się szósty festyn parafialny

10 czerwca, diakon Piotr Kroczek otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze św. Mikołaja w Bielsku - Białej. Natomiast 11 czerwca, odprawił Mszę św. prymicyjną w naszej parafii.

14 października 2000 r. nastąpiła przeprowadzka na nowe probostwo. Do wykończenia pozostały piwnice, gdzie będą salki do spotkań oraz ocieplenie budynku. Wszystkie prace zostały ukończone wiosną 2002 r.

Rok 2001

16. 06 - odbył się siódmy festyn parafialny

Rok 2002

Został rozstrzygnięty konkurs na projekt naszego kościoła. Wygrał go architekt skoczowski p. Jan Raszka.

25. 05 odbył się ósmy festyn parafialny

Rok 2003

Marianna Ciemała wybrała drogę powołania zakonnego. Została przyjęta do Wspólnoty św. Pawła w Kielcach.

Rok 2004

W październiku rozpoczęliśmy budowę kościoła.

W uroczystość odpustową, 10 października po Mszy św. odpustowej przeszliśmy procesyjnie na plac przyszłej budowy, by dokonać poświęcenia tego terenu. Poświęcenia dokonał ks. profesor Józef Budniak.

14 listopada - wybory Rady parafialnej.

Skład Rady parafialnej: Kokot Stanisław, Padło Maciej, Bul Mieczysław, Wandzel Henryk, Golan Rafał, Terbak Jerzy, Szott Jadwiga, Herok Leszek, Martynek Michał, Muras Jacek, Szymanek Zbigniew, Szwala Edward, Dobrzyńska Ewa i Roman Rogowski.

Rok 2006

4 marca - odbyła się procesja maryjna dla wszystkich mieszkańców Skoczowa. Rozpoczęła się ona w naszej kaplicy krótkim nabożeństwem maryjnym, a następnie z figurą NMP udaliśmy się w procesji ze świecami do kościoła Znalezienia św. Krzyża, odmawiając po drodze różaniec. Po krótkim nabożeństwie w tym kościele, udaliśmy się do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła. Procesja zakończyła się Mszą św. w tym kościele.

21 czerwca - ks. proboszcz Piotr Kocur obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Obecny był ks. bp Janusz Zimniak i księża z rocznika ks. proboszcza.

Rok 2007

Nasza parafia ma dwóch nowych szafarzy nadzwyczajnych, którzy mogą udzielać komunii św. na Mszach św. i roznosić ją do chorych. Są to: p. Stanisław Kokot i p. Jacek Muras. W Wielki Czwartek z rąk ks. bpa Tadeusza Rakoczego otrzymali odpowiednie błogosławieństwo.

27 maja - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W tę uroczystość odbył się dzień wspólnoty naszej parafii. Rozpoczął się uwielbieniem Boga, o czym nastąpiła wspólna agapa - uczta miłości, podczas której razem świętowaliśmy. Cieszyliśmy się darem wspólnoty, który daje nam Bóg. W programie były m.in. liczne zabawy z nagrodami, loterie fantowe, możliwość zakupu rzeczy wykonanych własnoręcznie przez dzieci i młodzież oraz produkty spożywcze: kiełbasa i ciasta domowej roboty.

Od 22 - 23 września 2007 odbyła się kolejna wizytacja naszej parafii, którą przeprowadził ks. bp Tadeusz Rakoczy.

Rok 2008

Został wykonany parking przy kaplicy.

Rok 2009

W poniedziałek wielkanocny w nowym kościele, odbył się koncert chwały pt. „Radujmy się świętując zmartwychwstania dzień”. Wykonał go nowy zespół instrumentalno-wokalny powstały przy wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji i Ruchu Światło - Życie działających przy naszej parafii. Drugi koncert tego zespołu odbył się w Boże Ciało.

Polecamy